ZNAKOWANIE ELEKTROLITYCZNE


Technologia znakowania elektrolitycznego jest ekonomicznym i profesjonalnym rozwiązaniem dla bezpośredniego znakowania części przewodzących elektrycznie.
Elektrolitycznie można znakować powierzchnie płaskie, wypukłe, wklęsłe bądź okrągłe. Znakowanie może odbywać się w odcieniach jasnym lub ciemnym. Trwale można oznaczać poprzez litery, znaki firmowe na wszystkich powierzchniach elektrycznie przewodzących. Do znakowania potrzebny jest szablon. Precyzyjny i dokładny szablon wykonuje nasza specjalistyczna i doświadczona naświetlarnia. Istnieje możliwość przygotowania samemu krótko-trwałego szablonu poprzez drukarki etykiet firmy SCHILLING. W celu wykonania prawidłowego znakowania potrzebne są: elektrolit i neutralizator (neutralizator zatrzymuje proces trawienia). Elektrolityczne znakowanie to proces wytrawiania powierzchni przez niskie napięcie (12V dla materiałów stalowych i 24V dla aluminium). Podczas trawienia usunięte jony metalu pozostają w filcu i dlatego należy go wymieniać w zależności od ilości znakowań. Poprzez długość czasu trawienia (3-4 sek.) ustalamy głębokość trawienia (3-5 mikronów).