Stacja M1


2_ele_StacjaM1
  • Uniwersalna stacja wytrawiająca przeznaczona do współpracy ze wszystkimi modelami Signomatów
  • Ręczny ruch stempla, wychylonego o kąt 60°
  • Regulowana wysokość – max 160mm, możliwość obrotu o kąt 360°
  • Precyzyjne umiejscowienie szablonu na przedmiocie
  • Stacja nie potrzebuje żadnego zasilania

2_ele_StacjaM1-2 Elektrolit może być dostarczany do stempla ręcznie lub dozowany przez pompę. Poprzez pionowo wykonany ruch znakujący, pompa dodaje elektrolit do stempla.