Technologie znakowania


Co to jest znakowanie
Znakowanie w najprostszym ujęciu słowa polega na nanoszeniu pewnego trwałego znaku na dany produkt. Proces znakowania przeprowadzany może być dla wielu potrzeb, a co za tym idzie, forma oznaczenia może występować w wielu postaciach, w zależności od potrzeb producenta i rodzaju wyrobu. Oznakowanie przejawia się jako logo firmy, nazwa produktu, numer seryjny, bądź jakikolwiek inny symbol wskazujący na pochodzenie, rodzaj i zastosowanie towaru.

Historia cechowania
Cechowanie jest procesem od dawna funkcjonującym w produkcji wyrobów przemysłowych, które wymagają naniesienia odpowiednich oznaczeń. Początkowe rodzaje technologii znakowania opierały się na zastosowaniu nisko wyspecjalizowanych urządzeń i sposobów, które nie zawsze były w stanie spełnić potrzeby producentów. Jako przykład schyłkowej technologii znakowania przytoczyć można praktykowaną często metodę znakowania chemicznego, gdzie oznaczenie danego produktu wymagało użycia niebezpiecznej dla człowieka chemii. Powszechną metodą cechowania było także stosowanie ręcznych numeratorów bądź wybijaków, których praca była niezmiernie czasochłonna, a efekt pracy dość często nie zadowalający.

Współczesne znakowanie
Obecnie rola znakowania w produkcji wyrobów przemysłowych znacznie wzrasta, zapotrzebowanie producentów na tego typu proces staje się co raz większe, a ma na to wpływ rozwijające się przekonanie wśród producentów, że produkt oznaczony np. przez logo bądź nazwę firmy świadczy o prestiżu i dobrym wizerunku producenta, ponadto posiada znacznie wyższą wartość rynkową. Współcześnie odpowiednie oznaczenie danego produktu staje się także istotnym kryterium wyboru dla potencjalnego klienta. W świadomości nabywcy oznaczenie umieszczone na produkcie, informujące o jego pochodzeniu lub zastosowaniu, jest gwarantem bezpieczeństwa i dowodem wysokiej jakości. Takie przekonanie jest źródłem większego zainteresowania produktami oznakowanymi, aniżeli produktami konkurencyjnymi nie opatrzonymi jakimkolwiek znakiem. Sytuacja ta przekłada się w znaczny sposób na rozwój technologii znakowania, na powstawanie co raz nowszych i bardziej wyspecjalizowanych urządzeń, których zastosowanie pozwala producentom oznaczać swoje wyroby w trwały, estetyczny i szybki sposób. Powstające współcześnie maszyny przeznaczone do znakowania opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych XXI wieku. Działanie wysokiej klasy urządzeń co raz częściej opiera się na pracy wiązki laserowej, wysoko specjalistycznej elektrolizy, częściowego bądź całkowitego sterowania elektronicznego.

Prawo a oznaczenie produktu
Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej stało się momentem przełomowym w dziedzinie znakowania. Zgodnie z obowiązującym od maja 2004 roku prawem wspólnotowym wielu branżom polskiej gospodarki narzucono obowiązek oznaczania produktów znakiem CE, który ma informować użytkownika o bezpieczeństwie danego wyrobu, o jego zgodności ze standardami i wymogami unijnymi.